1.      TARAFLAR

İş bu Mobilya Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında imza edilmiştir. Ürünleri kullanacak olan “Kiralayan”, kiraya veren “Kiraya Veren” olarak ve diğer ekipmanlar “Kiralanan Ürünler” olarak anılacaktır.

 

    KİRAYA VEREN
    Firma Adı : Q WELL MOBİLYA KİRALAMA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

    Vergi Dairesi : KARTAL V.D.

    Vergi No: 632 108 8089

    Adres/Telefon: CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. NO:44 S/0 MALTEPE/İSTANBUL     TEL : 850 888 32 32

 

 

KİRALAYAN
Ad-Soyad: ………………….

TC No: ……………………….

MAIL ADRES   : ……………….                                                                        

Adres:    …………………………….         

TEL :  ………………………………..

MÜŞTERİ NO : ………………….

 

 

 

 

 

:

 

 

 

2.      SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme'nin konusu, KİRALAYAN'ın sahip olduğu, EK-1 de  belirtilen KİRALANAN MOBİLYA’nın, KİRAYA VEREN tarafından Sözleşme'deki şartlar dahilinde ve belirlenen mahallelerde kullanılmak üzere kiralanması ve Tarafların bu ilişki nedeni ile doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.      SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme Başlangıç Tarihi :  ../../..

Sözleşme Bitiş Tarihi :           ../../..

 

4.      KULLANIM SÜRESİ VE YERİ

İş bu Sözleşme ile kiralanan ürünler, KİRALAYAN tarafından;  .. ay  ( … gün ) süre ile  , ……………………………………………….adresinde kullanılacaktır. KİRALAYAN, KİRALANAN MOBİLYALARI en geç aşağıda yazan Kira Bitiş tarihinde ve saatinde KİRALAYAN’a teslim etmekle yükümlüdür.

Kira Başlangıç Tarihi: ../../.. Kira Bitiş Tarihi: ../../.. /Saat:17:00

5.      EKLER

Aşağıda belirtilen ekler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Kiralayan Şahıs İse ;

1-     Kimlik/Pasaport belgesi

2-      Kira kontratı /tapu

3-     Kefil

 

 

Kiralayan Şirket İse;

1-     Ticaret Gazetesi

2-     İmza Sirküleri

3-     Vergi Levhasi

 

 

6.      ÖDEME

İş bu Sözleşme'nin konusunu oluşturan Kiralanan Ürünler’in iş bu Sözleşme'de belirtilen şartlar dahilinde kiralanması karşılığında KİRALAYAN, KİRAYA VEREN’e

 ..  ay boyunca ,

 Aylık- …… TL (………………) ve

Toplam – ……………… ( ……………………..Türk Lirası) bedeli ( ………. TL -…………Türk Lirası  depozito dahil) ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

……… TL depozito ürün iade alındıktan sonra, ürünlerde herhangi bir hasar olmaması durumunda , ürünlerin geri alınmasını takiben 10 gün sonra iade edilecektir.

 

KİRALAYAN, kira bedelini iş bu Sözleşme'nin imzasını takiben Kiralanan Ürünlerin teslim edilmesinden önce, peşin olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Ödemeler verilmiş olan kredi kartından mail olarak aylık  çekilecektir, KİRALAYAN bunu kabul , beyan ve taahhüt etmiştir.

        Kiralama Süresi sonrası iade edilen ürünlerde herhangi bir hasar tespit edilmesi durumunda hasar bedeli KİRALAYAN tarafından ödenecektir.

Herhangi bir sebepten dolayı ödemenin 1 (bir) ay aksaması durumunda, KİRAYA VEREN sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Bu durumda KİRAYA VEREN kalan tüm meblaların ödenmesini talep edebilir.  KİRALAYAN tarafından ödenen mali teminat nedeniyle kalan meblaların tazminatını, yasal cezaları ,  geç ödeme faizlerini ve oluşabilecek tüm maddi bedelleri ödemekle yükümlüdür.

 

 

7.      KİRALANAN ÜRÜNLERİN TESLİMİ

7.1.   Siparişe ait ödeme işlemleri sonrasında sonra, KİRAYA VEREN, KİRALAYAN’dan güvenlik nedeniyle aşağıdaki belgeleri talep edecektir.

Herhangi Bir Kimlik Belgesi

·        Nüfus Cüzdanı

·        Pasaport

Ek Belgeler

·        Kira Kontratı / Tapu

·        TC Bilgileri

·        İkametgah

·        Özel sektör çalışanları ve memurlar için maaş yazısı

·        Kefil ( 2 adet- 1 tanesi memur)

·        1 Fotoğraf

·        Son 2 aya ait elektrik ve su faturası

·        Çalıştığına dair işyerinden ıslak imzalı kaşeli evrak

 

 

 

 

7.2.   Kimlik doğrulamasının başarılı olmaması veya KİRAYA VEREN’in KİRALANAN MOBİLYA’nın talep edildiği konuma hizmet verilememesi durumunda KİRAYA VEREN kendi takdirine bağlı olarak, siparişi iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Kira Bedeli ve Güvenlik Depozitosu KİRALAYAN’a iade edilecektir.

7.3.   KİRAYA VEREN müşterinin talep ettiği Kiralanan Ürünlerden herhangi birini temin edememesi durumunda, ürünü alternatifi ile değiştirme hakkını saklı tutar.

7.4.   Siparişin Müşteri tarafından onaylanması sonrasında KİRAYA VEREN teslimat zamanını müşteri ile teyitleşecek, ürünleri Müşteri tarafından belirtilen yere teslim edecektir.

7.5.   KİRALAYAN, belirlenen teslimat tarihinde teslimat adresinde bulunmakla yükümlüdür.

7.6.   KİRALAYAN’ın teslimat adresinde bulunamaması durumunda ürünleri teslim alınması için önceden KİRAYA VEREN’e bilgi vermek ve teslim alacak kişinin kimlik bilgilerini paylaşmak kaydı ile yerine üçüncü bir şahısı vekil olarak bırakabilir.

7.7.   KİRALAYAN , KİRAYA VERENİN ürünleri tesliminden önce , site apartman vb. gerekli onayları almış olmalıdır.

7.8.   KİRALAYAN, ürünler teslim edilmeden önce , kiraladığı ürünlerin merdiven kovası, kapılar vb. yerlerden geçebileceğini teyid etmiş olmalıdır. Bu tür durumlerde  oluşacak maliyetler KİRALAYAN tarafından karşılanacaktır.

7.9.   Teslimat tarihinde KİRALAYA’nın veya vekilinin adreste bulunmaması yada KİRALAYAN kaynakli  gerçekleştirilemeyen teslimatlar için ikinci bir teslimat planlanacaktır. KİRAYA VEREN oluşacak ikinci teslimat ekstra teslimat ücreti talep edebilir.

7.10.                  Montaj aşamasında mekanda bulunan ürünlerin söküm, montaj, taşıma işlemleri KİRALAYAN’nın sorumluluğu altındadır. Ancak önceden bildirmek kaydı ile belli bir bedel karşılığında bu işlem KİRAYA VEREN tarafından yapılabilir.

7.11.                  KİRAYA VEREN’ teslimat sırasında tüm ürünlerin kontrolünü gerçekleştirecek, ürünlerin teslimatından önce çalışır durumda ve kullanılabilir durumda olduğunu kontrol edecektir.

7.12.                  Teslimat anında tüm ürünlerin ayrıntılı fotoğrafları çekilecek, bu fotoğraflar kullanım süresi sonunda ürünlerin olası hasar durumlarının tespitinde kullanılacaktır. KİRALAYAN bu fotoğrafların çekimine onay vermek zorundadır.

7.13.                  KİRALAYAN teslimat anında ürünlerde herhangi bir hasar, çizik, deforme olup olmadığını kontrol etme yetkisine sahiptir. Bu türlü bir hasar durumunda hasarın giderilmesi için teslimat ekibinden hasar tespit formu talep edilebilir. Teslimat anında yaşanacak hasarlardan KİRAYA VEREN sorumludur.

7.14.                  Ürünlerin teslim edilmesinden sonra herhangi bir hasar meydana gelmesi durumunda KİRAYA VEREN ürünün değiştirilmesinden sorumlu olmayacak tespit edilecek hasarı KİRALAYANDAN tahsil edecektir.

 

8.      SİPARİŞ DEĞİŞİKLİĞİ

KİRALAYAN, ürünleri 3 gün öncesinden haber vermek kaydı ile bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapabilir. Ancak bu durumda tüm ürünler için yeni teslim süreleri geçerli olacaktır.

 

9.      BAKIM ve KULLANIM

KİRALAYAN, kiralanan malın mülkiyetini korumak, iyi durumda tutmak ve olağan yıpranmalar haricinde alındığı haliyle KİRAYA VEREN’e iade etmekle yükümlüdür.

KİRALAYAN, Mobilya ve Aksesuarları sözleşmeden belirtilen kurallara uygun olarak kullanacak ve KİRAYA VEREN’in önceden yazılı izni olmadan Mobilya ve Aksesuarlarda, ürünün orijinalliğini bozabilecek herhangi bir değişiklik, bakım ve onarım yaptırmayacaktır.

Ürünün tamir edilemeyecek şekilde çalınması veya hasar görmesi durumunda HASAR kuralları işletilecektir.

 

 

10.  HASAR

KİRALAYAN, kiraladığı ürünlerin; hırsızlık (kaybolma dahil) , işlevselliği kaybetmesine neden olacak şekilde kullanımı, yırtık, çarpma , ezilme, renk atması, boya- kaplama-yüzey hasarı, bozulma, çalışmama vb. herhangi bir hasardan  sorumlu olacağını kabul eder. Bu durumda oluşacak zarar KİRALAYAN tarafından karşılanacaktır.

Ürünün kaybolması yada çalınması durumunda, müşteri polis, jandarma yada ilgili yasal bir kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu eş zamanlı olarak KİRAYA VEREN’e bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda KİRALAYAN , bu ürünün bedelini peşin olarak perakende satış fiyatından ödemek durumundadır. Bu bedelin ödenmesini takiben yine kirlama ödemesi aynı bedel üzerinden devam etmek kaydı ile KİRAYA VEREN , KİRALAYAN’a yenisini gönderir.

Hasar tespitinde, teslimat esnasında KİRALAYAN tarafından imzalanan kontrol belgesi ile teslimat ve iade gününde çekilen fotoğraflar esas alınacaktır.

İade sonrası, herhangi bir üründe, standart altı parçanın kullanıldığı veya KİRAYA VEREN’in onayı olmadan herhangi bir onarımın yapıldığı tespit edilirse, bu onarımdan kaynaklanan zarar KİRALAYAN’dan tazmin edilebilir ve depozitosundan kesilir. Depozito ürünlerin iadesinden 10 iş günü sonrasında müşteriye iade edilir.

 

11.  DENETİM

KİRAYA VEREN, Sözleşme süresi boyunca KİRALAYAN’a teslim edilen ürünleri inceleme hakkını saklı tutar. KİRAYA VEREN bu gibi durumlarda ziyaretten en az bir hafta önce KİRALAYAN’a ziyaret günü ve saatini bildirmekte yükümlüdür.

KİRALAYAN,  bu şartların sağlandığı ziyaretlerde KİRAYA VEREN’e ürünlerin kontrolü için uygun şartları sağlamalıdır.

 

12.  KİRALANAN MOBİLYANIN İADESİ

KİRALAYAN, kiralanan mülkü gerektiği gibi iade edemezse, yapılan diğer tüm ödeme ve ücretlerin yanı sıra tam perakende değeri için KİRAYA VEREN’e karşı sorumlu olacaktır.

Kiralama süresinin bitiminden 2 hafta önce KİRAYA VEREN, KİRALAYAN ile iletişime geçecek ürünlerin iade alınmasına ilişkin tarih ve saat bilgisi paylaşacaktır.

İade anında KİRAYA VEREN tarafından tüm ürünlerin kontrolleri yapılacak ve fotoğrafları çekilecektir.

KİRALAYAN sözleşmenin ve kiralama süresinin bitmesini takiben en geç 2 (iki) gün içerisinde ürünleri iade etmekle yükümlüdür. Belirlenen süre içerisinde ürünleri iade etmezse günlük olarak , kiralama bedelinin 1/10 unu ceza olarak öder.

Müşteri kiralama süresi dolmadan iade etmek isterse; kullanım süresine bakılır. Kullanım süresi  KİRAYA VEREN’nin geçerli  sürelerinden hangisine uyuyorsa, o dönemin ödeme koşullarına göre işlem yapılır. KİRALAYAN sözleşme dışı iade yapmak istediği için KİRAYA VEREN’nin ödeme koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 

13.  TAŞINMA

KİRALAYAN’ın ikametgah değişikliği durumunda kiralamış olduğu ürünü/ürünleri farklı bir adrese taşımak istemesi durumunda, en az 2 hafta önce KİRAYA VEREN’e bilgi vermek zorundadır.

KİRAYA VEREN bu gibi durumlarda yeniden Kimlik Doğrulama Evrakları talep edecektir.

Yeni taşınılacak lokasyonun KİRAYA VEREN’in hizmet bölgesi dışında kalması durumunda sözleşmenin erken feshi gerçekleştirilir. Bu durumda ücretlendirme KİRALAYA’nın kullanım süresine göre gerçekleştirilecektir.

Taşınma işlemlerinde , ürünlerin sökümü ve yeni mekana kurulumu belli bir bedel karşılığında KİRALAYAN tarafından yapılacaktır.

Farklı bir durumda , ürünlerde oluşacak hasarlardan KİRALAYAN sorumlu olacaktır.

 

 

14.  SÖZLEŞME BİTİŞİ

KİRALAYAN’ın kiralama süresini sözleşme tarihinden sonra uzatmak istememesi halinde, sözleşme kiralama süresinin son gününde feshedilir.

Ürünlerin kiralama sonunda veya daha öncesinde KİRALAYAN tarafından satın alınması durumunda, perakende satış fiyatları geçerli olacaktır. KİRALAYAN , geçerli perakende satış fiyatlarından , o güne kadar yapılan ödemeleri düşerek kalan bakiyeyi öder ve ürüne sahip olur.

   

15.  KİRALANAN ÜRÜNLERİN DEVRİ

KİRALAYAN hiçbir durum ve şartla kiralamış olduğu ürünleri üçüncü bir şahsa devredemez.

 

16.  SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan birinin, bu sözleşme kapsamında yükümlülüklerinden herhangi birinin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi halinde , yazılı bildirimle taraflar sözleşmeyi fesh edebilir.

 

17.  DİĞER HÜKÜMLER

17.1.                  Sözleşmede gösterilen ikametgah adresinde meydana gelecek değişikliklerin sözleşmenin karşı tarafına bildirilmemesi durumunda bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

17.2.                  Kiralayan’ ın belirlenen kiralama süresinden önce vazgeçmesi, iade etmesi yada ödemeyi zamanında yapmaması durumunda kalan kiralama süresinin bedelini hiçbir şarta bağlı kalmaksızın, kalan aylık  ödemeleri ve borcunu peşinen  yapmayı beyan , kabul ve taahhüt etmektedir

17.3.                  İşbu yetkili satıcılık sözleşmesi ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde KİRAYA VEREN’E ait ticari defterler ve kayıtlar, fatura, irsaliye ve cari hesap kayıtları HMK hükümleri gereğince tek taraflı kesin delil niteliğindedir. Alacak ve iddianın ispatında başka da bir belgeye bakılmaz.

17.4.                  Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL ADLİYESİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

17.5.                  İşbu sözleşmeden doğacak her türlü vergi, harç vb. giderler KİRALAYAN tarafından karşılanacaktır.

18. İşbu YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ ‘5’(beş ) sayfadan ve ’18’ (onsekiz) maddeden oluşmakta olup taraflarca iki(2) asıl nüsha olarak tanzim edilmiş ve ../../.. tarihinde imzalanmıştır

KİRAYA VEREN                                               KEFİL                                                                   KİRALAYAN

 

MOBİLYA KİRALA.COM A.Ş.                                                                                       

 

 

 

Ekler :

·         Ödeme Planı

·        Sipariş Formu